Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Prijswijzigingen zullen 30 dagen voor de ingangsdatum via de website en in de studio bekend gemaakt worden.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 Indien ik u een voorbeeld toon van een aan te brengen design of nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

U moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, melden. Indien u dit niet of niet tijdig nakomt, betaald u 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling.

Garantie

De nagelstudio geeft u een week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

• u de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

• u zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

• u de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

• u de kunstnagel heeft geknipt.

• u andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

• u de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.

• u het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• u de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 Indien u een klacht heeft over de behandeling moet u deze zo spoedig mogelijk melden. Alleen als u een klacht meld binnen 7 dagen na de behandeling heeft u recht op garantie.